Over ons

Solvasoft is een professionele, flexibele ICT onderneming.

Dankzij de aanwezige kennis, kunnen we zeer gevarieerde technische mogelijkheden toepassen. We hebben onder andere ervaring met Windows- en webapplicaties, en applicaties op basis van de J2ME standaard voor mobiele telefoons. We maken gebruik van alle gangbare ontwikkelomgevingen. Daarbij valt te denken aan de tools van Microsoft en Embarcadero, maar ook open source initiatieven zoals NetBeans.

Solvasoft staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 18090146.

Op alle diensten en leveringen van Solvasoft zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT 2003 van toepassing zoals gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.